28 iunie 1940, axa Berlin – Moscova sacrifică Basarabia

Întotdeauna crimele internaţionale sunt precedate de înţelegeri secrete. Cancelariile marilor puteri, cointeresate în anexarea teritoriilor sau formarea unor guverne marionete, discută în taină temele. Urmează semnarea documentelor oficiale şi a celor secrete. Doar peste decenii aflăm că soarta ne-au pecetluit-o cei pentru care noi suntem un fir de nisip în univers, o monedă de schimb în marile jocuri geopolitice. Până la urmă se fac cunoscute şi numele celor care, aidoma lui Iuda, ne-au trădat pentru arginţi sau funcţii. 

În anul 1990 au fost făcute publice protocoalele secrete adiţionale la Pactul Ribbentrop – Molotov, care au scos la iveală marele târg criminal cu teritoriul şi oamenii Basarabiei. Iată acest text recunoscut inclusiv de Comisia Specială, formată de Congresul deputaţilor URSS, în frunte cu Alexandr Iacovlev:

Articolul I. În eventualitatea unor rearanjamente politice şi teritoriale în regiunile ce aparţin Statelor Baltice (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), hotarul de nord al Lituaniei va reprezenta hotarul sferelor de influenţă ale Germaniei şi U.R.S.S.

În această privinţă interesul pentru Lituania în regiunea Vilna este recunoscut de ambele părţi.

Articolul II. În eventualitatea unor rearanjamente politice şi teritoriale în regiunile ce aparţin Poloniei, sferele de influenţă ale Germaniei şi ale U.R.S.S. vor fi limitate conform liniei râurilor Narev, Vistula şi San.

Modul în care interesele ambelor părţi fac dorită păstrarea statului independent Polonia şi cum acest stat trebuie demarcat poate fi determinat doar în cursul viitoarelor discuţii politice.

În orice caz, ambele guverne vor rezolva această întrebare printr-un acord prietenesc.

Articolul III. Privitor la sud-estul Europei. Atenţia este atrasă de către partea sovietică privind interesul acesteia în Basarabia. Partea germană declară dezinteresul politic total în această regiune.

Articolul IV. Prezentul Protocol trebuie tratat de ambele părţi ca unul strict secret.

Moscova, 23 August 1939.

Pentru Guvernul Reich-ului German, V. Ribbentrop

Plenipotenţiarul Guvernului U.R.S.S., V. Molotov

La 28 iunie 1940, tragedia s-a produs. Germania nazistă şi URSS-ul stalinist au definitivat împărţirea teritoriilor, iar basarabenii şi astăzi au de suferit în urma acestor înţelegeri criminale.

 Pentru a evita abordările subiective şi emoţionale , venim cu un citat din avizul experţilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei:

"La 28 iunie 1940, Basarabia şi Nordul Bucovinei au fost invadate de trupele sovietice. Zeci de mii de oameni – funcţionari publici, fruntaşi ai partidelor politice, preoţi şi intelectuali, profesori, şcolari şi oameni simpli – au fost nevoiţi să ia drumul exodului peste Prut, pentru a se salva de urgia stalinistă. În Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa s-a instaurat un regim sovietic de ocupaţie, opresiv şi represiv.

Transplantul de sistem sovietic în teritoriile ocupate şi impunerea cu forţa a regimului totalitar comunist a tras o linie neagră sub firava democraţie interbelică şi a produs o serie de consecinţe, unele mai dramatice decât altele. Numai în intervalul 1940-1941, regimul sovietic de ocupaţie

-  a anulat dreptul la cugetul liber şi la orice libertăţi democratice;

-  a aplicat teroarea în masă împotriva fruntaşilor vieţii publice, intelectualilor, slujitorilor cultelor, puţinii
rămaşi între Nistru şi Prut, dar şi a oamenilor simpli;

-  a comis nenumărate asasinate din motive de ură de clasă;

-  a impus zeci de mii de oameni, intelectuali, în primul rând, să ia calea exodului forţat;

-  a deposedat de bunuri şi proprietăţi mii de cetăţeni;

-  a format abuziv RSS Moldovenească, la 2 august 1940, prin sfârtecarea teritorială a Basarabiei şi desconsiderarea Constituţiei sovietice care prevedea doar dreptul Uniunii Sovietice de a admite noi republici în cadrul URSS, nu şi de a le forma cu de la sine putere;

-  a extins asupra teritoriului din dreapta Nistrului conducerea administraţiei şi a organizaţiei de partid din RASSM (- Transnistria) şi legislaţia ucraineană;

-  a promovat o politică fiscală de strangulare economică şi socială a ţărănimii libere;

-  a interzis alfabetul şi limba română şi a impus alfabetul rusesc, prin Hotărârea Consiliului Comisarilor Poporului al URSS din 11 noiembrie 1940;

-  a închis şi profanat lăcaşe de cult;

-  a anulat pe nedrept cetăţenia română, prin Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS "Cu privire la restabilirea cetăţeniei sovietice de către locuitorii Basarabiei şi la dobândirea ei de către locuitorii Bucovinei de Nord", din 8 martie 1941;

-  a deportat, la 13 iunie 1941, în regiunile îndepărtate ale URSS zeci de mii de oameni nevinovaţi, de unde mulţi nu s-au mai întors;

-    a mobilizat forţat zeci de mii de tineri pe şantierele de muncă (FZO) din URSS şi în Armata Sovietică;

-    a promovat o politică şi o propagandă de deznaţionalizare şi dezumanizare a fiinţei umane;

-    a interzis organizaţiile politice şi obşteşti din Basarabia, inclusiv organizaţia comunistă şi comsomolistă basarabeană etc. Aceste nelegiuiri au continuat şi după 1944.

Toate acestea s-au derulat sub lozinca "eliberării" oamenilor muncii de sub povara asupririi "burghezo-moşiereşti române". Pe teza strâmbă a "eliberării sovietice", din 28 iunie 1940, s-a edificat ulterior un întreg eşafodaj istoriografic sovietic – la fel de fals şi mincinos.

Documentele de arhivă, cercetările istoricilor din Republica Moldova şi alte ţări atestă de o manieră indubitabilă că actul din 28 iunie 1940 este o consecinţă directă a tranzacţiei sovieto-naziste din 23 august 1939 privind partajul "sferelor de influenţă" între cele două regimuri totalitare ale secolului XX.

Prin urmare, data de 28 iunie 1940 consemnează o pagină neagră în istoria noastră. Această zi este începutul ocupaţiei sovietice, începutul unor drame şi tragedii fără precedent în trecutul nostru istoric. În numele unei pretinse "eliberări" sociale, regimul totalitar comunist instalat prin forţa baionetelor sovietice a comis crime abominabile care trebuie făcute publice şi condamnate, iar victimele regimului stalinist trebuie să fie onorate".

Alte stiri

Drumuri bune la Porumbrei şi uzină de asfalt la Cimişlia

Locuitorii din satul Porumbrei, Cimişlia, au acum cel mai modern drum din tot raionul. O porţiune de 500 de metri a fost renovată capital.

Mai Mult

Pensionarii stabiliţi peste hotare vor putea primi pensia din Republica Moldova

Cetăţenii moldoveni, stabiliţi cu domiciliul peste hotare şi ajunşi la vârsta de pensionare, vor putea primi pensia din Republica Moldova. Cabinetul de miniştri a aprobat modificarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii şi a alocaţiilor sociale de stat.

Mai Mult

Programul "Prima Casă" ia amploare şi îşi extinde categoriile de beneficiari

Cel puţin 2282 de moldoveni şi-au procurat locuinţe în cadrul Programului guvernamental "Prima Casă", adoptat la iniţiativa liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Au fost accesate credite de peste 1 miliard de lei, iar suma totală a garanţiilor de stat se apropie de 600 de milioane de lei.

Mai Mult