Salariul minim în sectorul real va creşte

Începând cu 1 mai curent, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real va creşte cu 165 de lei şi va constitui 2775 de lei pe lună.

Astfel, angajatorii de la întreprinderi, organizaţii şi alte instituţii din sectorul real al economiei nu vor putea oferi muncitorilor o remunerare mai mică de 16,42 lei pe oră sau 2775 de lei pe lună. Salariul este calculat pentru un program complet de lucru, în medie de 169 de ore pe lună.

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real serveşte drept bază pentru diferenţierea salariilor, reieşind din pregătirea profesională, calificarea şi competenţa salariatului. Acesta se reexaminează anual de guvern, în funcţie de majorarea indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii.

În 2018, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost de 2610 de lei.

Din 1 decembrie anul trecut, aproximativ 200 de mii de bugetari primesc lefuri mai mari. În unele cazuri, salariile au crescut şi cu peste 100 de procente. 

Programul "Prima Casă" devine mai atractiv

Marja maximă pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2019 pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului guvernamental "Prima Casă" va fi redusă de la 3% la 2%.

Prin această măsură, statul scade povara asupra beneficiarilor programului. Astfel, creditul "Prima Casă" devine mai atractiv, iar băncile comerciale participante în program sunt limitate în posibilitatea de a majora procentul pentru creditul acordat. Aceasta şi alte modificări la Regulamentul de implementare a Programului "Prima Casă" au fost aprobate de către executiv.

Potrivit noilor prevederi, solicitanţi ai Programului "Prima Casă" vor putea fi şi persoanele care, în decursul ultimelor 12 luni, au în proprietate o locuinţă cu o suprafaţă (locuibilă) ce nu depăşeşte 9 metri pătraţi pentru fiecare membru al familiei. Anterior, pentru a fi eligibili în cadrul programului, solicitanţii nu trebuiau să deţină vreo locuinţă în perioada menţionată.

O altă modificare ţine de excluderea din lista actelor obligatorii, care urmau să fie prezentate, a carnetului de muncă, certificatului eliberat de Serviciul Fiscal de Stat şi extrasului din Registrul Bunurilor imobile. A fost redus şi termenul de perfectare a contractelor de garanţie de la 10 la 5 zile lucrătoare.

Până în prezent, la Programul guvernamental "Prima Casă" au aplicat 2100 de tineri şi familii tinere, care au primit credite pentru procurarea locuinţelor în valoare de peste 1 miliard de lei.

Guvernul majorează subvenţiile pentru agricultori de la 3 până la 5 milioane de lei

Producătorii agricoli vor primi subvenţii mai mari din partea statului. Sprijinul financiar acordat unui agricultor a fost majorat de la 3 milioane până la 5 milioane de lei pe an, iar pentru grupurile de producători – până la 7,5 milioane de lei. Proiectul are scopul să asigure o utilizare mai eficientă a mijloacelor financiare prin direcţionarea acestora către domenii cu valoare adăugată înaltă. Proiectul mai propune majorarea subvenţiilor în ramurile cu un impact sporit în agricultură. Prin urmare, statul îi va sprijini financiar pe cei care vor dezvolta afaceri în sectorul pomicol şi viticol, oferind astfel mai multe oportunităţi pentru tinerii antreprenori de a investi în afaceri în localităţile rurale.

Sunt încurajate şi investiţiile în dezvoltarea sectorului zootehnic pentru creşterea cantitativă, dar şi calitativă a volumului de lapte produs în Republica Moldova, precum şi pentru obţinerea dreptului de a exporta în Uniunea Europeană carne, ouă de pasăre, dar şi produse avicole.

Alte stiri

Mai multe investiţii pentru Moldova II

Activitatea investiţională în Republica Moldova, în perioada ianuarie-martie 2019, a crescut cu 25,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, însumând circa 3,3 miliarde lei. Principalii factori care au determinat creşterea activităţii investiţionale au fost majorarea investiţiilor private şi bugetare, situaţia creditară favorabilă, precum şi creşterea investiţiilor din sursele organizaţiilor internaţionale. 

Mai Mult

Încasări record la buget din activitatea Serviciului Vamal şi a celui Fiscal

Peste 1,9 miliarde de lei au fost încasaţi de Serviciul Vamal la Bugetul de stat pe parcursul lunii mai, iar de la începutul anului curent au fost încasaţi 8,5 miliarde de lei.

Mai Mult

Grupurile de agricultori vor fi sprijinite mai departe

Proiectul "Agricultura competitivă în Moldova" (MAC-P) a fost extins până la 30 iunie 2021. Astfel, grupurile de producători vor mai avea posibilitatea să obţină granturi în sumă de până la 350 de mii de dolari, pentru dezvoltarea afacerii.

Mai Mult

La vamă se aprinde lumina verde pentru micii exportatori

Întreprinzătorii mici care exportă, prin intermediul trimiterilor poştale, cantităţi reduse de produse vor fi scutiţi de necesitatea depunerii declaraţiilor vamale pentru fiecare tranzacţie. Iniţiativa îi aparţine Serviciului Vamal, iar un proiect de instrucţiune în acest sens este supus consultărilor publice.

Mai Mult